Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för Riviera Publishing Group

Detta är den dataskyddspolicy som gäller för de tjänster som tillhandahålls av Riviera Publishing Group, ett dotterbolag till Nordisk Drama & Dokumentär, med organisationsnummer 556703-4995.

 

 1. Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett konto hos oss, administrerar ditt användarkonto för en onlinekurs, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra siter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men kan inkludera:

 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Du kan göra val angående de uppgifter vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, kommer du inte att kunna använda den specifika produkten eller funktionen.

De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Riviera Publishing Group, dina val, inklusive dina integritetsinställningar i t ex din webbläsare, och de produkter och funktioner du använder. Datan vi samlar in kan innefatta:

 • Namn och kontaktuppgifter.Vi samlar in ditt för- och efternamn, mejladress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och liknande kontaktuppgifter.
 • Vi samlar in personnummer och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.
 • Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp, summa, tid för köp.
 • Demografiska data.Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel ålder, kön, land och språkinställning.
 • Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar för kundsupport.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

 

 1. Hur vi använder personuppgifter

Vi använder uppgifter för att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera produkterna, underhålla och förbättra produkternas prestanda, utveckla nya funktioner, bedriva forskning och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster.Vi använder uppgifter för att utföra dina köp med oss och för att förse dig med våra tjänster.
  Laglig grund: Nödvändigt för fullgörande av avtal.
 • Vi använder uppgifter för att ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja våra tjänster.
  Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, användningsdata för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på siter och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsidor.
  Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Säkerhet. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet för att upptäcka och förhindra bedrägeri och för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot våra villkor.
  Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Personligt anpassade tjänster. Våra produkter och tjänster innehåller anpassade funktioner som automatiskt skräddarsyr din upplevelse baserat på våra uppgifter om dina aktiviteter, intressen och, där vi har stöd av lag eller avtal, även din position. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.
  Laglig grund: Med berättigat intresse eller när det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal.
 • Vi använder data för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post för att påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn eller uppdatera dig kring ett supportärende.
 • Laglig grund: Med berättigat intresse eller när det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal.
 • Marknadsföring och reklam. Vi använder data du uppger vid registrering av användarkonto, data vi samlar in när du genomför köp och använder våra Tjänster och webbsidor för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av när du besöker våra webbsidor och prenumererar på våra nyhetsbrev. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion. Detta möjliggör att vi kan rikta intressebaserad reklam till våra användare som besöker våra webbsidor. När du besöker våra webbsidor, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonserings cookies, så att vi kan förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av.
  Laglig grund: Berättigat intresse.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Annonserna som du ser på våra webbsidor kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen och favoriter, din position (om du givit oss ditt tillstånd att använda denna data), dina transaktioner, hur du använder våra produkter och tjänster, sökfrågor eller innehåll du visas. Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata (där tillåtet), sökfrågor, intressen och favoriter, användningsdata från våra produkter, tjänster och webbplatser och från våra annonsörers och partners webbplatser och appar. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam, kommer data som är associerade med detta inte att användas.

Facebook-pixeln

Våra sajter använder ett verktyg som heter Facebook-pixeln som tillhandahålls av Facebook. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa bättre annonser för dig på Facebook utifrån ditt beteende på våra sajter. Detta gäller endast om du är Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse att visa bättre annonser för dig.
Facebook-pixeln delar data om ditt beteende på våra sajter (vilka url:er du besöker) och lagras av Facebook. Datan kan inte kopplas ihop med dig som individ. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook.

Anledningen till att vi använder Facebook-pixeln är att kunna presentera bättre annonser för dig på Facebook.

 

Övrig annonsering
Våra onlinekurser är inte influerade av annonsörer eller marknadsföringspartners, inte heller är de skrivna för syftet att marknadsföra en produkt, utom i de fall där det uttryckligen står angivit att innehållet är ”sponsrat av” eller liknande som representerar sponsrat innehåll och reklam.

 

 

 1. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter till dig som du beställt. I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Till exempel delar vi dina personuppgifter om det är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt eller godkänt, eller där vi har ditt tillstånd. Till exempel delar vi din betalningsinformation du uppger för ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök,
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Riviera Publishing Group, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna.

Observera att vissa av våra siter innehåller länkar till produkter från tredje part vars personuppgiftspolicys skiljer sig från våra. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy.

 

 1. Kom åt och kontrollera dina personuppgifter

Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter för våra produkter och tjänster, genom att kontakta vår kundservice. Mejla till [email protected] med din fråga. Vi svarar på förfrågningar om dina personuppgifter inom 15 dagar.

 

Dina reklaminställningar

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsidor, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam.
Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.

 • Spårningsskydd.Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbplatser som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbplatser, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.

 

 1. Dina rättigheter
 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig eller om vi saknar rättslig grund för att få fortsätta behandla men du inte vill att uppgifterna ska raderas eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna göra din rätt gällande.
 • Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 • Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

 

 1. Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi, Riviera Publishing Group AB, dess samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, det vill säga land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

 

 1. Hur vi sparar personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, för att bibehålla och förbättra befintliga Tjänsters prestanda, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation, bedriva utveckling av våra Tjänster och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av Tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 • vilken anledning använder vi uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring,
 • vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift om exempelvis matallergi sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation,
 • hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas kortare tid än om de är pseudonymiserade,
 • vilken relation har vi till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.

För exempelvis information som rör ett onlinebeteende avidentifierar vi denna information genom att ta bort hela IP-adressen vid insamling av uppgiften, och cookie-ID:n och andra identifierare tas bort efter den tid som anges i aktuell cookie policy.

Vi använder köphistorik som underlag för intressebaserad marknadsföring under tolv månader från det att den uppstod, därefter upphör denna användning. Vi sparar kunddata om våra kunder under en period av 24 månader från att vårt kundförhållande har upphört, eller den tidigare tidpunkt då kunden väljer att avsluta sitt konto vid Riviera Publishing Group och/eller ber om att få sina personuppgifter raderade.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

 

Senast reviderad: 2019-10-01

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.